93-95 Hà Bổng, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

 Hotline: 0916337997 - 0932445099

 93-95 Hà Bổng, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

 Hotline: 0916337997 - 0932445099

Đặt phòng online

Gửi mail cho chúng tôi

Liên hệ

DYLAN HOTEL DA NANG

 93-95 Hà Bổng, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

 0236.3555468 0236.3555568

 035 216 00 58

 gm@dylanhotel.com.vn   |   dylanhoteldanang@gmail.com

 www.dylanhotel.com.vn

 http://www.facebook.com/dylanhoteldanang

Liên hệ đặt phòng:

Sales 1: Ms Hoàng Gấm              Sales 2: Ms Như Hà

 0352160058                           0905022555  

 ta@dylanhotel.com.vn                 dylanhoteldanang@gmail.com

 hoanggam96                           nguyenthinhuha

CHAT ONLINE